Een groeiplan voor de volgende stap

Als je wilt groeien met je bedrijf is een groeiplan essentieel, want groeien gaat echt niet alleen over meer handel binnenhalen en personeel aannemen. En een ding is zeker… je gaat last krijgen van groeipijn. Een degelijk groeiplan voorkomt een hoop pijn en helpt je bij damage control.

Wat er in een groeiplan moet komen staan behandel ik later in dit artikel, maar eerst wil ik stilstaan bij twee hele essentiële vragen voor we het over groeien gaan hebben.

Want doorgaans wordt de wens om te groeien geboren door opportunisme, wat een goed ding is. Dat is wat ondernemers doen. Ze zien een kans en proberen ‘m te benutten.

Maar we leven in een tijdperk waarin kansen met ongekende snelheid en hoeveelheid op ons pad komen en daardoor wedden sommige ondernemers op teveel paarden of nemen ze teveel hooi op hun vork… tot hier de boerenwijsheden 😉

Wat ik wil zeggen… groeien is top! Laten we eerst even stilstaan bij de beslissing om te groeien met het bedrijf.

Groei als bewuste keuze

Groeien is sexy en zeker op verjaardagfeestjes en netwerkborrels wordt toegejuicht om op te scheppen over het aantal medewerkers en de miljoenenomzet, maar zoals Johan Cruijf al zei: “ieder voordeel heeft z’n nadeel”.

En hoewel bedrijfsgroei een fantastisch avontuur is voor ondernemers en de onderneming, is het een beslissing die je niet te licht mag opvatten. Want niet iedere ondernemer of onderneming is klaar om te schalen. En voor sommige ondernemers ligt het haaks op hun persoonlijke doelstellingen, waarden en kaders.

In mijn artikel ‘groeien of bloeien‘ geef ik een alternatief voor groeien, bloeien, en in het artikel succesvol ondernemen leg ik uit hoe je achterhaalt wat past bij jou als ondernemer.

Als je nog twijfelt of groeien met je bedrijf bij jou past, lees dan eerst die twee artikelen. Weet je zeker dat groeien bij jou past? Enjoy the ride, want dan gaan we een groeiplan maken.

Praktische tips voor het groeiplan

Voordat we samen de inhoud induiken, wil ik nog even stilstaan bij een aantal praktische zaken met betrekking tot het groeiplan.

1. Dikke boekwerken

Dit is goed nieuws… je hoeft geen dik boekwerk te schrijven. Als je dat wel leuk vindt… leef je ergens anders op uit. Een groeiplan moet compact en praktisch zijn. Je hebt niets aan een dikke pil die je ergens in de cloud opslaat of in een kast opbergt.

2. Doe het niet alleen

Ga het plan niet in je eentje zitten schrijven. Betrek anderen bij je plan. Heb je personeel? Betrek ze er dan bij. Ben je nog alleen? Betrek collega-ondernemers bij je plannen of werk met een coach of mentor.

3. Doe het niet te snel

Tegenwoordig zijn er talloze strategische canvassen te vinden (zie ook strategie bepalen), waarmee je binnen no-time een strategie op papier hebt staan. Het gevaar is dat je het te vluchtig invult en niet te tijd neemt om na te denken over de keuzes die je maakt. Neem je tijd om na te denken en uit te zoeken.

4. Pin jezelf niet vast

Een groeiplan is geen statisch document dat je eenmalig opstelt en waar je vervolgens tien jaar mee werkt. Dat is niet meer van deze tijd. Vandaag de dag moeten je plannen ‘agile’ zijn… een fancy term voor flexibel. Zijn er nieuwe inzichten? Pas gerust wat aan.

Wat is een groeiplan eigenlijk?

Een veelgestelde vraag is ‘wat is een groeiplan en is het anders dan een businessplan?‘. Dus laten we daar beginnen. Is een groeiplan in de basis anders dan een businessplan?

Ja en nee. Het hangt af van een aantal factoren. Soms kun je namelijk een businessplan hebben én een groeiplan. Het groeiplan is dan onderdeel van het businessplan. Maar het kan ook zijn dat je geen businessplan hebt, bijvoorbeeld omdat je onderneming daar nog te klein voor is, en dan is een groeiplan feitelijk hét businessplan.

Een businessplan is vaak een breder plan dat niet alleen de groeistrategie beschrijft, maar ook zaken proces, HR, etc.

Mijn definitie voor een groeiplan is als volgt:

Een groeiplan beschrijft de strategie en bijhorende executie van hoe de onderneming de groeidoelstelling gaat behalen.

Een groeiplan is vooral tactisch van aard. Hoewel het plan vaak wel beschrijft hoe het past in de strategie, ligt de nadruk op de ‘hoe’. Dus hoe gaan we onze doelstelling behalen.

Voorbereiden van je groeiplan

Voordat je ook maar iets kunt doen voor je groeiplan, is het belangrijk dat je een strategie hebt bepaald en een stip aan de horizon hebt gezet (bijv. een BHAG). Als je niet weet waar je heen groeit, weet je ook niet waar je uitkomt… en in dat geval heb je geen plan nodig 😉

Maak een SWOT analyse van je bedrijf en vertaal dit naar een TOWS matrix. Zo weet je waar je krachten liggen, maar ook de zwaktes. Als je er al eentje hebt, update ‘m waar nodig.

Inhoud van een groeiplan

Zoals je al hebt kunnen lezen, is het groeiplan dus een vertaling van strategie naar executie. Een groeiplan kun je maken voor een jaar, 5 jaar en zelfs 10 jaar. Maar doorgaans is voor het MKB een jaarplan voldoende, zolang je maar weet waar je over 10 wilt staan.

De inhoud

1. De doelstelling

Allereerst moet het groeiplan de doelstelling bevatten. Deze doelstelling moet duidelijk en meetbaar zijn. Meestal betreft het de omzet, de winst, een groeipercentage, gemaakte impact, aantal nieuwe klanten, etc.

2. Groei-team & accountability

Met alleen een groeiplan kom je er niet. Zonder goede executie is een plan niets meer dan een document in een Dropbox-map. En voor een goede executie is het belangrijk dat je mensen verantwoordelijk maakt voor de executie.

3. Budget

Het plan bevat ook het budget voor de komende 12 maanden. Als dat afhangt van ‘factoren’, dan worden de factoren benoemd en worden er momenten vastgesteld om het budget te evalueren.

4. Marketing strategie

De marketingstrategie wordt beschreven. Welke marketingkanalen zetten we wel in en welke niet. Hoe verdelen we ons marketingbudget en op welke metrics/KPI’s sturen we tijdens de executie. Wat besteden we uit en wat doen we zelf?

5. Marketing tactics

Ook worden op een wat hoger niveau de marketing tactics beschreven. Wat voor soort campagnes gaan we draaien, welke tooling gaan we inzetten (marketing automation, etc), hoe rapporteren we, wat is de overlegstructuur?

6. Automatiseren & schalen

Welke processen van onze marketing kunnen we automatiseren, zodat ze schaalbaar worden en geen/minder capaciteit meer vragen van het team.

7. Sales & CRM

Hoe zorgen we dat er goede aansluiting is tussen sales en marketing (sales enablement)? Welk CRM gaan we gebruiken en voldoet ons huidige CRM? Welke data moet er in het CRM komen voor rapportages en hoe meten we het sales rendement van de marketingcampagnes?

8. Borging & evaluatie

Verder wordt in het plan beschreven hoe het plan wordt geborgd, wat de overlegstructuren zijn en welke evaluatiemomenten er in worden gepland (eventueel al met vastgestelde data).

Executie van een groeiplan

Zoals je hebt kunnen lezen in stap 2 van het groeiplan, is het belangrijk dat je mensen verantwoordelijk maakt voor de executie van het groeiplan. Zelfs als je veel werkt met freelancers of externe bureaus, is het belangrijk dat je ze deelgenoot maakt van het plan en ze accountable houdt voor hun rol in het geheel.

Verder is het belangrijk dat je een verantwoordelijke voor de groei systemen inzet om een vinger aan de pols te houden gedurende de executie-fase van het groeiplan.

Met mijn vorige bedrijf, Funnellab, stuurde ik voor 15 bedrijven de remote teams aan… in m’n eentje! En ik schrijf dit niet om op te scheppen, maar om aan te geven hoe effectief zo’n systeem kan zijn.

Het is dan wel essentieel dat je een strak proces hebt, met de juiste mensen werkt en een goede communicatiestructuur hebt.

Van binnen naar buiten groeien

Een ander belangrijk inzicht dat ik in de laatste jaren heb opgedaan bij het helpen van bedrijven om te groeien, is dat je het beste van binnen naar buiten kunt groeien.

Daarmee bedoel ik, dat als je de luxe hebt om je groei te plannen, je het beste kunt beginnen met de interne groei. Want meestal volgt dan de externe groei automatisch en verloopt de groei veel stabieler dan wanneer je andersom groeit.

Van buiten naar binnen groeien is vaak een goede optie als je snel wilt groeien. Maar je neemt hiermee meer risico, omdat de organisatie mogelijk niet snel genoeg kan meeschalen en de kwaliteit (richting de klant) in gevaar komt.

Hieronder som ik even de verschillen voor je op, zodat je wat context hebt rondom de termen ‘binnen’ en ‘buiten’.

Verschil tussen van binnen en van buiten groeien.

Kortom, als je van binnen naar buiten groeit, dan groei je door je interne organisatie te laten groeien (qua volwassenheid) en doorgaans groeit de omzet dan gestaag mee. Want in dit scenario gaat de organisatie steeds beter draaien, dus ook marketing en sales.

Groei je van buiten naar binnen, dan begin je met marketing en sales en laat je de interne organisatie meegroeien naarmate de belasting op de interne organisatie toeneemt.

Er is geen kwestie van goed of fout, maar het is wel belangrijk om een keuze te maken voor een van die twee in je groeistrategie en dus het groeiplan.

Laatste aanbevelingen m.b.t. je groeiplan

Je hebt nu een goed overzicht wat een groeiplan inhoudt en hoe je het zou moeten uitvoeren. Een laatste aanbeveling die ik je zou willen meegeven, is om niet zomaar klakkeloos een plan te schrijven. Sta goed stil bij de keuzes die je maakt en wat de mogelijke impact op de organisatie is en besluit dan pas of iets in het plan thuishoort, of niet.

Ik zou zeggen… hou het praktisch en overzichtelijk en focus je vooral op de executie en borging van het plan. Niet op het schijven van een dik boekwerk.

Join the conversation

or to participate.