Strategie bepalen met deze handige tools en modellen

Een strategie bepalen wordt vaak gedaan aan de hand van modellen en tools die ontwikkeld zijn voor grote enterprise organisaties en zijn daarom te log voor de meeste bedrijven. In dit artikel geef ik je de strategische modellen en tools die wél geschikt zijn voor het MKB.

Als jouw onderneming niet over tientallen afdelingen en managementlagen beschikt, is de kans groot dat je geen dikke strategische plannen nodig hebt en goed uit de voeten kunt met een aantal strategische modellen en tools.

Bij elkaar vormen ze een compact en overzichtelijk strategisch plan.

Vergis je niet… hierdoor neemt de kans op een succesvolle implementatie van de strategie significant toe! Want, zeg eerlijk… hoe groot is de kans dat jij nog eens tussentijds door een 100 pagina’s tellend plan heen bladert om te checken of je nog op koers ligt?

Precies. Die kans is nihil…

Is een strategisch plan dan nog wel nodig?

Meestal wel.

In ieder geval in meer of mindere mate, afhankelijk van de omvang van jouw bedrijf. Een strategisch plan helpt je sowieso altijd om op koers te blijven.

Ikzelf werk alleen en hoef geen team te informeren over welke richting we opgaan, maar gedurende het jaar merk ik dat ook ik word opgeslokt door de waan van de dag en dan snel uit het oog verlies wat ik aan het begin van het jaar (of die fase) als strategie had vastgesteld.

Een strategisch plan helpt me dan om op koers te blijven. Ik hoef deze niet steeds opnieuw te bepalen, omdat ik niet meer helder heb wat ik wilde doen. En ik kan juist tussendoor even toetsen of dat wat ik doe nog in lijn ligt met mijn strategie.

Maar heb ik behoefte aan een dik, gedetailleerd boekwerk? Hell no!

Een strategie bepalen

Hoe bepaal je een strategie? Moet je uitgebreid onderzoek doen? Of zelfs een strategisch consultancy bureau zoals McKinsey inhuren? Dat laatste waarschijnlijk niet, maar wat basis research is zeker aan te raden.

Overigens heeft McKinsey fantastische content op z’n site met betrekking tot het bepalen van je strategie!

De grote valkuil van de tools en modellen die ik met je ga delen is dat veel mensen het ‘even invullen’. Je moet echt even de tijd nemen om er over na te denken en hypotheses te valideren voordat je all-in gaat.

Een andere valkuil is dat veel mensen hun strategie veel te tactisch en operationeel maken. Vaak omdat mensen niet goed weten wat het verschil is tussen strategie en tactiek.

Daarom nog even de definitie van strategie:

Een strategie is een framework om beslissingen te maken over hoe je als bedrijf de 'wedstrijd' wilt spelen.

Even in gewone mensentaal… strategie gaat dus over wat je wel en niet doet. Denk aan in welke markt je wel actief bent en welke je bewust negeert. Of winstgevendheid het belangrijkste doel is of dien je een hoger doel en staat de klant of een purpose bovenaan de prioriteitenlijst.

Als ik naar mijn business kijk heb ik een aantal strategische beslissingen genomen, namelijk deze:

 • Ik ga geen online courses aanbieden

 • Ik blijf altijd persoonlijk coachen. Geen franchise.

 • Mijn marketing moet waardevol zijn

 • Ik focus op content creatie en minimaal op advertenties

 • Waarde voor de klant gaat boven schaalbaarheid

Hierdoor was het voor mij logisch om mezelf te concentreren op het creëren van content en te investeren in SEO en wist ik dat ik geen budget wilde vrijmaken voor AdWords. Ook weet ik daarom dat ik niet op beurzen wil staan of wil adverteren in kranten of magazines. Mijn strategie zorgt ervoor dat ik deze keuzes snel en gefundeerd kan maken.

Maar het belangrijkste is…

Als je een strategie gaat bepalen, begin je bij je doelen. Een strategie is een plan om je doelen te bereiken. En om dat goed te kunnen doen, is het belangrijk dat je je doelen SMART formuleert.

Dus als je nog geen heldere doelen hebt geformuleerd, begin dan eerst daarmee. Zonder doelen heb je niets aan een strategie en kun je net zo goed gewoon wat doen.

Modellen voor strategie bepaling

De onderstaande modellen helpen je om je strategie duidelijk te krijgen en/of in kaart te brengen. Er zijn natuurlijk talloze strategische modellen te vinden op het web, maar de onderstaande modellen worden veel door het MKB gebruikt.

Het advies dat ik je mee wil geven, is om de strategische modellen in te zetten naar behoefte en niet in te zetten om het inzetten op zichzelf. Het grote nadeel van het beginnen met een model is dat het je creativiteit kadert en daardoor beperkt.

Schrijf eerst eens alle ideeën op en ga later de onderstaande strategische modellen gebruiken om al die ideeën strategische beslissingen te structureren en te arrangeren, zodat ze snel en makkelijk toegankelijk zijn.

Strategische modellen die ik veel gebruik:

Business Model Canvas

Het Business Model Canvas helpt je om de strategie in hoofdlijnen uit te werken. De perfecte tool in de ‘idee-fase’ van een (nieuwe) onderneming of een nieuw product.

7S Model (McKinsey)

Het 7s Model helpt je om de performance van het bedrijf in kaart te brengen, maar kan ook nuttig zijn bij het bepalen van een strategie door de 7 pijlers als building blocks te gebruiken.

Scaling-up methode

De Scaling-up methode is feitelijk een compleet framework voor het complete proces van het formuleren van de strategie tot aan het borgen van de executie van de strategie.

TOWS Matrix

De meeste mensen kennen de SWOT Analyse wel, maar de TOWS matrix is relatief onbekend, terwijl dit een krachtige tool is voor strategische planning en het bepalen van strategische prioriteiten.

Strategische tools

Strategische tools zijn (veelal) kleine tools, methodieken of modellen met een specifieke functie. Ze maken vaak deel uit van het grote plan of faciliteren het proces van het verzamelen van informatie die gebruikt kan worden als input voor het strategische plan.

Het aanbod aan strategische tools is groot, maar ik licht hieronder de tools uit die ikzelf vaak gebruik of regelmatig voor klanten inzet.

Ook hier weer het advies om deze tools in te zetten als hulpmiddelen bij het bepalen van een strategie.

Buyer persona’s

Buyer persona’s helpen je om sneller en betere beslissingen te nemen die in lijn liggen met je doelgroep. Laat je niet misleiden door de eenvoud. Dit is een zeer krachtige tool.

Customer Journey mapping

De customer journey helpt je in kaart te brengen hoe en waar (potentiële) klanten zich bewegen op weg naar hun aankoop en na de aankoop. Dit helpt je om te bepalen wat voor marketing je in kunt zetten, maar ook hoe je de klantbeleving kunt optimaliseren.

Awareness piramide

De awareness piramide helpt je om de juiste keuzes te maken voor wat betreft de inzet van marketingkanalen, het opmaken van persona’s en het in kaart brengen van de customer journey.

Product / Market fit

De product/market fit wordt door veel bedrijven en startups vaak overgeslagen, terwijl dit de kansen op succes significant vergroot. Doe dit goed en marketing wordt een stuk makkelijker 😉

Strategische vragen

Als je een strategie gaat bepalen, is het belangrijk dat je jezelf eerst wat vragen stelt. Vragen die je helpen om antwoorden te vinden. De antwoorden die je nodig hebt om tot een goed strategisch plan te komen. Wordt het zo duidelijker? 🙂

Daarom volgen hier een aantal strategische vragen die je jezelf kunt stellen:

 • Welk domein willen we domineren?

 • Wat willen we wel/niet doen?

 • Voor wie willen we wel/niet werken?

 • Welke kernwaarden staan centraal?

 • Wat is voor ons het belangrijkst (purpose, winst, etc)?

 • Hoe ziet onze branche er over 10 jaar uit?

Dit is absoluut geen lijst die je als compleet kan beschouwen, maar wellicht helpt het je op gang om meer strategische vragen te stellen, waardoor je uiteindelijk beter je strategie kunt vaststellen.

Hoe ik deze strategische vragen heb gebruikt voor mijn strategie

In mijn geval zijn kernwaarden een belangrijke pijler. Bij mij staat ‘waarde bieden en creëren’ bovenaan de lijst. Als ik word gevraagd om op een beurs te staan, dan is het antwoord “alleen als spreker of in de vorm van een workshop”. Een stand op de beurs is voor mijn doelgroep niet waardevol.

Ook heb ik heel goed in beeld voor wie ik wel en niet wil werken. Ons succes valt en staat met het aantal succesvolle ervaringen die we onze klanten kunnen bezorgen. Als ik weet dat ik iemand niet succesvol kan maken, dan kan hij geen klant worden… zelfs niet als ik het geld nodig zou hebben.

Dit zijn slechts twee voorbeelden van hoe ik de bovenstaande vragen heb gebruikt om strategische keuzes te maken en hoe jij ze ook op die manier kunt gebruiken.

Strategie zonder executie = tijdverspilling

Een strategie bepalen is slechts de eerste stap naar succes. Alles valt of staat met de executie van de strategie.

Als strategie het framework is om beslissingen te nemen, zijn de tactics de manier waarop je jouw doelen wil gaan bereiken. En het succes van je strategie valt weer samen met de kwaliteit van de executie.

Als je naar de hiervoor beschreven tools en modellen kijkt, richt de Scaling-up methode zich met name op de borging van de executie. De Scaling-up methode is daarom flink in opkomst onder bedrijven die snelle en stabiele groei ambiëren.

Tot slot

Een strategie is essentieel voor het bereiken van je doelen, maar zonder tactisch plan en een goede executie is het niet meer dan een lijstje met wensen en dromen.

Zorg dat je een strategie niet zomaar over de bühne gooit (of in een la als je alleen bent), maar plan meetmomenten om de voortgang en kwaliteit te meten.

Join the conversation

or to participate.