De 8 eigenschappen van een goede manager

Wat zijn de eigenschappen van een goede manager voor je marketing- en salesteam? In dit artikel kijken we naar de 8 eigenschappen die volgens Google iemand tot een goede manager maken.

Wil je jouw manager helpen om een betere manager te worden? Of moet de teamperformance omhoog en top-down beginnen? Of ben je op zoek naar een goede manager en wil je iemand aannemen met de juiste eigenschappen?

Wat het ook is wat je wilt bereiken met jouw managers… managers hebben veel impact op de performance van je team en waar een goede manager kan zorgen voor een high-performance marketingteam, kan een slechte manager de performance doen dalen.

Dat is waarom grote en snelgroeiende bedrijven veel aandacht besteden aan het selecteren en opleiden van managers. Ook Google doet dat op zijn eigen opmerkelijke manier, namelijk op basis van (hoe kan het ook anders) data.

“having a compelling, shared vision is crucial to the success of your team, as it allows all of you to stay focused and move forward in the same direction. Conversely, not having a vision can dramatically hurt your team through lack of focus and a commensurate lack of momentum.”

Het onderzoek

Toen Google ongeveer 400 medewerkers had, heeft founder Larry Page het hele management ontslagen nadat teamleden constant aan het klagen waren over hun managers.

De terechte vraag die Google zich stelde was of ze überhaupt managers nodig hadden. Het werd al snel een chaos en de managers werden opnieuw aangesteld.

Managers zijn dus nodig, maar de kwaliteit van de managers is bepalend voor de perfomance en het werkplezier van de afdeling.

Sindsdien wordt er veel energie gestoken in het vinden van de juiste managers en het verbeteren van de managementperformance.

Iedere manager wordt kwartaallijks geëvalueerd. Door de teamleden die hij of zij aanstuurt en door zijn of haar eigen manager.

Google verzamelde alle feedback van alle managers en plotte dat op een matrix met 4 kwadranten. Dat zag er ongeveer zo uit:

De team rating gaf aan hoe goede de manager wordt beoordeeld door het team waaraan hij leiding geeft en de performance hoe de resultaten van de manager werd beoordeeld door zijn leidinggevende.

De kwadranten:

  1. Less effective (linksonder)

  2. Dit waren de managers die slecht werden beoordeeld door zowel de teamleden als door hun leidinggevende.

  3. 2. Performance favoring (rechtsonder)

  4. De managers die vielen in deze categorie behaalden goede resultaten volgens hun leidinggevende, maar werden door teamleden onvoldoende beoordeeld.

  5. 3. Team favoring (linksboven)

  6. In dit vak kwamen de managers die goed werden beoordeeld door hun teamleden, maar volgens hun leidinggevende onvoldoende resultaat behaalden.

  7. 4. More effective (rechtsboven)

  8. In de rechterbovenhoek van het kwadrant kwamen de managers die zowel op performance als op teamleiderschap goed werden beoordeeld. Zij bleken de meest effectieve managers te zijn.

Op basis van deze matrix kon Google in kaart gaan brengen welke eigenschappen deze goede managers met elkaar gemeen hadden. Dit leidde uiteindelijk tot een set van 8 belangrijke eigenschappen.

Deze 8 eigenschappen vormen nu de basis voor zowel het werven en selecteren van nieuwe managers, maar ook voor het ontwikkelen van managers.

De 8 eigenschappen van goede managers

De onderstaande eigenschappen staan in volgorde van belangrijkheid voor effectief leiderschap.

1. De manager is een goede coach

Het goed kunnen coachen van het team bleek de belangrijkste eigenschap te zijn van de effectieve managers. Zij hadden ook meer 1:1 meetings met hun team. Meestal wekelijks.

2. Is geen micromanager en geeft vrijheid

De goede managers waren geen micromanagers en stelden hun teams in staat om hun werkzaamheden te doen, maar ook om zelfstandig (binnen kaders) beslissingen te nemen.

3. Bekommert zich over succes en welzijn van team

Opvallend was ook dat deze effectieve managers zich bekommerden over het succes en welzijn van hun teamleden. Op carrièrevlak maar ook daarbuiten.

4. Is productief en resultaatgedreven

De effectiefste managers bleken ook met elkaar gemeen te hebben dat ze productief en resultaatgedreven waren. Ze konden focus bewaren en doelgericht werken.

5. Is een goede communicator

Ook bleken de managers die rechtsboven in het kwadrant vielen goed te zijn in het effectief en helder communiceren van wat ze van het team verwachten.

6. Helpt team met loopbaanontwikkeling

De effectieve managers bleken zich ook bovengemiddeld veel bezig te houden met de loopbaanontwikkeling van hun teamleden. Zelfs als de ambities buiten de afdeling lagen.

7. Heeft een duidelijke visie/strategie voor het team

De duidelijke visie van deze topmanagers zorgde ervoor dat de teams focus konden houden en in dezelfde richting werkten. Het hielp ze ook om betere beslissingen te nemen.

8. Heeft inhoudelijke kennis om team te adviseren

Bijna alle goede managers beschikten over inhoudelijke vaardigheden en kennis, waardoor ze in staat waren om op basis hiervan advies te geven aan het team.

En dat zijn de 8 belangrijkste eigenschappen die volgens Google een goede manager maken.

Belangrijke note van Google

Probeer je niet alleen te focussen op hoe een manager er nu voor staat, maar kijk vooral hoe hij/zij zich kan ontwikkelen.

Let daarbij op de skill/will verhouding, waarbij de ‘wil’ om te ontwikkelen vaak belangrijker is dan ‘skills’. Die laatste zijn doorgaans makkelijker te ontwikkelen dan de wil om te ontwikkelen.

Join the conversation

or to participate.