Een doelgroep analyse maken

Wat is een doelgroepanalyse? Hoe maak je een doelgroep analyse, hoe kijk je naar de resultaten en wat heb je eraan? Daar gaan we het in dit artikel over hebben. Maar ook hoe ik het (praktischer) voor Springcast deed.

De doelgroepanalyse (of ook wel doelgroep onderzoek genoemd) speelt een belangrijke rol in het formuleren van een strategie. Dat kan een strategie voor je start-up, een nieuw product of een marketingstrategie zijn. In alle gevallen heb je doelgroepkennis nodig om gefundeerde beslissingen te nemen.

En een veelgemaakte denkfout is dat een doelgroep analyse alleen nuttig is voor grote bedrijven en grote lanceringen. Maar niets is minder waar! Het is onderzoek zou bijna de basis moeten zijn voor iedere 'propositie' die je ontwikkelt.

In dit artikel duiken we niet alleen in de 'waarom' en de 'hoe', maar deel ik ook hoe ik voor Springcast een doelgroep analyse heb gemaakt en hoe we zelfs continu onderzoek doen naar onze doelgroep.

💡 Waarschuwing: dit document kan de indruk wekken dat het slim is om enorme onderzoeken op te tuigen. Dat is zeker niet de bedoeling. Net als dat je niet moet verwachten dat je alles duidelijk hebt voordat je begint. Het is een proces en je moet dit artikel vooral gebruiken om het denkproces te activeren. Ik ben een groot voorstander van snel en praktisch beginnen en vanuit daar doorontwikkelen. Onderaan het artikel sluit ik dan ook af met 'The start-up way'.

Waarom een doelgroep analyse doen?

Nou... er zijn een hoop redenen om zo'n doelgroep analyse te maken. Ik heb er 9 voor je uitgelicht, maar er zijn er nog veel meer te bedenken. Uiteraard duiken we later in het artikel in de methodieken die je kunt inzetten voor een doelgroep analyse.

9 redenen om een doelgroep analyse te maken:

1️⃣ Het helpt je om gerichter een Marketingstrategie te ontwikkelen

Het helpt bij het ontwikkelen van marketingstrategieën en -campagnes die nauwkeurig zijn afgestemd op de specifieke behoeften, wensen, en voorkeuren van de doelgroep. Dit verhoogt de effectiviteit van marketinginspanningen en optimaliseert het gebruik van je resources.

2️⃣ Het helpt je om je producten en diensten te verbeteren

Door een diep inzicht te krijgen in wat de doelgroep werkelijk nodig heeft en belangrijk vindt, je je aanbod verfijnen of nieuwe producten en diensten ontwikkelen die beter aan deze behoeften voldoen.

3️⃣ Je kunt er concurrentievoordeel door verkrijgen

Een gedetailleerd begrip van de doelgroep kan leiden tot unieke inzichten die je een voorsprong geeft op concurrenten. Dit kan zich vertalen in innovatievere oplossingen, betere klantenservice, en effectievere communicatie.

4️⃣ Je vermindert je risico's

Door vooraf de marktvraag te begrijpen, kun je het risico van productlanceringen die niet aanslaan, verminderen. Het helpt ook bij het maken van geïnformeerde beslissingen over investeringen in nieuwe markten of segmenten.

5️⃣ Je kunt je resources efficiënter inzetten

Door marketing- en reclamebudgetten te richten op de segmenten van de markt die het waarschijnlijkst zullen reageren, kun je je return on investment (ROI) maximaliseren.

6️⃣ Je kunt er klantrelaties mee verbeteren

Begrip van de doelgroep draagt bij aan betere communicatie en interactie met klanten, wat leidt tot sterkere relaties, hogere klanttevredenheid, en klantloyaliteit.

7️⃣ Het helpt je bij het bepalen van je prijsstrategie

Diepgaande kennis van de doelgroep helpt bij het vaststellen van prijspunten die zowel competitief als aantrekkelijk zijn voor de consument, zonder afbreuk te doen aan de winstmarges.

8️⃣ Je kunt meer personalisatie aanbrengen

In een tijdperk waarin consumenten op maat gemaakte ervaringen verwachten, stelt een grondig begrip van de doelgroep je in staat om gepersonaliseerde producten, diensten, en berichten te creëren die resoneren.

9️⃣ Je kunt inspelen op toekomstige trends en behoeften

Doelgroeponderzoek kan ook toekomstige trends en opkomende behoeften binnen de doelgroep aan het licht brengen, waardoor je proactief kunt plannen en innoveren.

De Basis van Doelgroepanalyse

Definitie van Doelgroep: Wie zijn ze?

Een succesvolle strategie begint met een fundamenteel begrip van de doelgroep. Wie zijn deze mensen precies? De doelgroep bestaat uit de 'consumenten' die het meest waarschijnlijk jouw product of dienst zullen kopen. Het gaat hier niet alleen om een oppervlakkige kennis van deze groep, maar om een diepgaand begrip van hun behoeften, voorkeuren, levensstijl, en hoe jouw aanbod een probleem voor hen oplost of een behoefte vervult.

Waarom een Duidelijke Definitie Belangrijk is

Een duidelijke definitie van je doelgroep is cruciaal omdat het richting geeft aan al je marketinginspanningen. Het stelt je in staat om je communicatie, je productontwikkeling, je prijsstelling, en zelfs de keuze van je distributiekanalen af te stemmen op de specifieke behoeften en wensen van deze groep. Zonder een helder beeld van wie je probeert te bereiken, loop je het risico middelen te verspillen aan mensen die weinig tot geen interesse hebben in wat je te bieden hebt.

Het Belang van Segmentatie

Met een wereld vol diverse individuen is het onwaarschijnlijk dat één enkele boodschap, product, of dienst iedereen zal aanspreken. Daarom is het belangrijk om je doelgroep op te delen in segmenten.

Segmentatie is het proces van het onderverdelen van je doelgroep in kleinere, beheersbare segmenten die gemeenschappelijke kenmerken delen. Deze segmenten kunnen worden gedefinieerd op basis van verschillende criteria:

 • Demografie: Leeftijd, geslacht, inkomen, opleidingsniveau, enz., zijn traditionele manieren om de markt te segmenteren. Deze gegevens bieden basale inzichten die helpen bij het vormgeven van productaanbod en marketingberichten.

 • Geografie: Waar mensen wonen kan veel zeggen over hun behoeften en interesses. Dit kan variëren van land- en regiospecifieke behoeften tot klimaatgebonden voorkeuren.

 • Psychografie: Dit duikt dieper in de levensstijl, interesses, waarden, en attitudes van mensen. Psychografische segmentatie helpt bij het creëren van emotioneel resonante marketingboodschappen.

 • Gedrag: Koopgedrag, gebruikersstatus, interacties met het merk, en loyaliteit zijn allemaal gedragskenmerken die belangrijke segmentatiecriteria kunnen vormen.

Bij Springcast hebben we 3 segmenten met ieder hun eigen behoeften, wensen en eisen. En dus uiteindelijk ook een eigen marketing boodschap en zelfs eigen producten. Bij Springcast hanteren we de volgende 3 segmenten:

 • Individuals (ZZP'ers, micro bedrijven)

 • Mid sized (MKB, Gemeenten, provincies, universiteiten, etc)

 • Enterprise (Multinationals)

Waarom Segmentatie Belangrijk is

Segmentatie stelt je in staat om gerichter proposities en marketing boodschappen te creëren. Door je marketinginspanningen te focussen op specifieke segmenten, kun je de relevantie van je aanbod vergroten en zo de respons op je marketingactiviteiten verbeteren.

Het zorgt ook voor een efficiëntere besteding van je marketingbudget, omdat je middelen richt op de mensen die het meest waarschijnlijk zullen reageren. Bovendien kan segmentatie nieuwe marktkansen onthullen door onvervulde behoeften binnen specifieke segmenten te identificeren.

In essentie vormt een grondige doelgroepanalyse, bestaande uit zowel de definitie van je doelgroep als het proces van segmentatie, de ruggengraat van elke effectieve marketingstrategie. Het niet alleen identificeren wie je klanten zijn, maar ook begrijpen wat hen drijft, is cruciaal voor het opbouwen van sterke, duurzame relaties en het realiseren van zakelijk succes.

Stap-Voor-Stap Uitvoering van Doelgroepanalyse

Het uitvoeren van een doelgroepanalyse is een systematisch proces dat de effectiviteit van je marketingstrategie kan verhogen. Hieronder vind je een stap-voor-stap aanpak.

Bepaal je Doelen

Voordat je begint met het verzamelen van data, is het essentieel om duidelijk te definiëren wat je wilt bereiken met je doelgroepanalyse. Wil je een nieuw product introduceren? Zoek je naar manieren om je huidige aanbod te verbeteren? Of wil je de effectiviteit van je marketingboodschappen verhogen?

Het stellen van duidelijke doelen helpt bij het richten van je onderzoek en het bepalen van welke data relevant zijn.

Verzamel Data

Data verzamelen is de volgende cruciale stap. Hier zijn enkele tools en methoden die je kunt gebruiken:

 • Enquêtes en Vragenlijsten: Directe feedback van je doelgroep verkrijgen via online enquêteplatforms zoals Typeform of Google Forms.

 • Sociale Media Analytics: Platforms zoals Facebook Insights en Twitter Analytics bieden waardevolle demografische en gedragsinformatie over je volgers. Heb je een B2B doelgroep, dan biedt LinkedIn Salesnavigator uitkomst.

 • Google Analytics: Geeft inzicht in wie je website bezoekt, hoe ze zich gedragen en via welke kanalen ze binnenkomen.

 • Marktonderzoeksrapporten: Gepubliceerde rapporten kunnen inzichten bieden in bredere markttrends en consumentengedrag.

 • Kwalitatief onderzoek: Bij Springcast hebben we een B2B doelgroep die we heel goed kunnen bereiken. Wij benaderen dan ook regelmatig (potentiële) klanten met de vraag of we ze mogen interviewen.

Analyseer en Interpreteer de Data

Zodra je voldoende data hebt verzameld, begint de analysefase. Zoek naar patronen, trends, en inzichten die antwoord geven op je oorspronkelijke vragen. Dit kan variëren van het identificeren van de meest voorkomende demografische kenmerken tot het begrijpen van gedragspatronen.

Het interpreteren van deze data vereist zowel kwantitatieve als kwalitatieve analysemethoden om een volledig beeld van je doelgroep te krijgen.

Zo kwamen we er bij Springcast achter dat de grote klanten vooral uitdagingen hadden in het creatieproces en niet zo zeer in het distributie-deel, waar we initieel ons product op hadden gericht.

Segmentatie Toepassen

Met de verkregen inzichten kun je beginnen met de segmentatie van je doelgroep. Dit betekent het indelen van je algemene doelgroep in kleinere, beheersbare groepen die specifieke kenmerken delen. De segmentatiecriteria die je kiest, moeten resoneren met je bedrijfsdoelen en de aard van je product of dienst. Het doel is om elke segment zodanig te definiëren dat je marketinginspanningen op maat gemaakt kunnen worden voor elk uniek segment.

Ontwikkel Persona's

Ten slotte, met de gesegmenteerde groepen als basis, ontwikkel je gedetailleerde persona's voor elk segment. Een persona is een fictief personage dat de kenmerken, behoeften, en gedragingen van een gemiddeld lid van een segment vertegenwoordigt. Inclusief details zoals naam, leeftijd, beroep, interesses, en uitdagingen maakt de persona meer tastbaar en helpt het je team om zich beter in te leven in de doelgroep.

Een doelgroepanalyse is een iteratief proces. Naarmate je meer leert over je doelgroep, moet je bereid zijn om je inzichten te verfijnen en aan te passen. Een grondige doelgroepanalyse is geen eenmalige taak, maar een voortdurende inspanning die het fundament voedt van je strategie.

Praktische tips en valstrikken

Een doeltreffende doelgroepanalyse maakt het een stuk makkelijker om een succesvolle strategie te formuleren. Maar let op... er zijn ook veel valkuilen waar je in kunt lopen.

Hier zijn enkele veelgemaakte fouten en best practices:

Veelgemaakte Fouten

 1. Te Brede Definitie van de Doelgroep: Een van de grootste fouten is proberen iedereen aan te spreken. Dit leidt tot verwaterde boodschappen die met niemand echt resoneren.

 2. Aannames Doen Over de Doelgroep: Vertrouwen op intuïtie in plaats van op data kan leiden tot misinterpretaties van de doelgroepbehoeften en -voorkeuren.

 3. Verouderde Data Gebruiken: De markt en consumentengedrag zijn altijd in beweging. Het niet regelmatig bijwerken van je onderzoek kan betekenen dat je strategieën baseert op achterhaalde informatie.

 4. Niet Genoeg Diversificeren van Data Bronnen: Het vertrouwen op een enkele data bron kan een beperkt beeld van de doelgroep geven. Diversificatie is essentieel voor een compleet overzicht.

 5. Overweldigd Worden Door Data: Het verzamelen van meer data dan je kunt analyseren of interpreteren kan leiden tot verlamming door analyse.

Best Practices

 1. Begin met Duidelijke Doelstellingen: Definieer wat je wilt bereiken met je doelgroepanalyse. Dit zal je onderzoek focussen en zorgen voor relevantere resultaten.

 2. Gebruik een Mix van Kwalitatieve en Kwantitatieve Data: Combineer statistieken met persoonlijke verhalen en feedback voor een diepgaand begrip van je doelgroep.

 3. Blijf Je Data Updaten en Herhalen: De wereld verandert voortdurend, dus je doelgroepanalyse moet dat ook. Regelmatige updates helpen je inzichten vers en relevant te houden.

 4. Segmenteer Zorgvuldig: Wees nauwkeurig in hoe je je doelgroep segmenteert. Zorg ervoor dat elk segment groot genoeg is om te targeten, maar specifiek genoeg om gepersonaliseerde strategieën te ontwikkelen.

 5. Ontwikkel en Test Persona's: Persona's zijn waardevolle tools voor het visualiseren van je doelgroep. Test deze persona's echter regelmatig om hun nauwkeurigheid te waarborgen.

 6. Betrek het Hele Team: Doelgroepanalyse moet niet alleen het domein zijn van marketeers. Productontwikkeling, verkoop, en klantenservice kunnen allemaal waardevolle inzichten bieden.

 7. Maak Gebruik van Technologie: Van analytics platforms tot AI-gedreven marktonderzoektools, technologie kan het proces van doelgroepanalyse aanzienlijk verbeteren.

 8. Wees Bereid om Aan te Passen: Flexibiliteit is cruciaal. Wees bereid om je strategieën aan te passen op basis van nieuwe inzichten over je doelgroep.

Door deze veelgemaakte fouten te vermijden en best practices te volgen, kun je ervoor zorgen dat je doelgroepanalyse de inzichten oplevert die je nodig hebt om je marketingstrategieën te verfijnen en je bedrijf te laten groeien.

The start-up way

Toen ik op het idee van Springcast kwam, heb ik een vergelijkbaar proces gevolgd als hierboven, maar heel praktisch. Dit kon ik doen omdat ik de doelgroep goed kende. Daardoor kon ik zaken als een Buyer Persona's overslaan. Ik wist precies wie mijn klanten waren.

Ook segmenten heb ik niet direct aangebracht. Ik ben begonnen met een brede propositie (voor iedereen) en op basis van de eerste klanten, kwalitatieve gesprekken met deze klanten, ben ik langzaam meer gaan segmenteren. Dat is ook meer een proces geweest dan plan. Het heeft zich feitelijk ontwikkeld in de loop van tijd.

Ik heb vooral veel tijd geïnvesteerd in de markt. En vooral, hoe mijn doelgroep keek naar deze markt. Wie zagen zij als mijn belangrijkste concurrenten? Welke producten kochten ze al? Hoe waren hun ervaringen met die producten? Wat missen ze nog in de markt? Hoe zag hun podcast-proces eruit?

Op deze manier kun je prima beginnen als je een start-up hebt of een klein bedrijf bent of niet in team-verband werkt. Kijk wat je echt nodig hebt... meestal iets waar je op terug kan vallen als je op het punt staat keuzes en beslissingen te maken qua product of strategie.

Join the conversation

or to participate.