Het 7s model

Het 7s model van McKinsey is ontwikkeld door een aantal McKinsey medewerkers om de prestaties van een onderneming in kaart te brengen op 7 vaste factoren. In dit artikel leg ik uit hoe het model werkt en hoe jij het als MKB’er kan inzetten voor jouw business.

Hoewel het 7s-model al veel wordt gebruikt door grote bedrijven, is het model ook goed te gebruiken voor MKB’ers en zelfs solopreneurs. Dit artikel is dan ook vooral toegespitst op het inzetten van het 7s model voor kleine bedrijven (< 1mln jaaromzet).

Het uitgangspunt van het 7s model is dat alle 7 factoren elkaar beïnvloeden. Als een van de factoren dus niet functioneert of niet in lijn met de anderen functioneert, kan dat negatieve gevolgen hebben voor de prestaties van het bedrijf.

Herkomst van het 7s model

Zoals je in de inleiding hebt kunnen lezen is het 7s model ontwikkeld door onderstaande (ex)McKinsey-medewerkers om de prestaties van organisaties te kunnen analyseren en in kaart te brengen.

Het model werd voor het eerst publiekelijk gedeeld in het boek ‘The art of Japanese Management’ dat in 1981 werd uitgegeven.

Het model werd bedacht en ontwikkeld door:

  • Richard Pascale

  • Anthony Athos

  • Tom Peters

  • Robert Waterman

Later gebruikten ook Tom Peters en Robert Waterman het model in hun boek ‘In search of excellence’.

De 7 factoren

De 7 factoren van het 7s model kun je opdelen in twee soorten eigenschappen, namelijk;

  1. Harde eigenschappen (3)

  2. Zachte eigenschappen (4)

Hieronder zie je een visuele weergave van het 7s model van McKinsey, waarbij de harde eigenschappen donkerder zijn afgebeeld.

Onder de afbeelding zoomen we in op ieder van de 7 factoren.

Shared Values

In het hart van het 7s model staan de ‘Shared Values’ van het bedrijf. Daarmee worden zaken bedoeld als de bedrijfscultuur, kernwaarden, identiteit en de opvattingen van het bedrijf. Deze worden vaak samengevat als de ‘visie’ van het bedrijf.

De reden dat de ‘Shared Values’ centraal staan in het 7s model heeft te maken met het feit dat de kernwaarden alle andere factoren beïnvloeden.

Strategy

Bovenaan in het 7s model staat Strategy. Deze komt direct na de Shared Values omdat de strategie iets zegt over wat de organisatie voornemens is te doen en met welke middelen.

Daarnaast beschrijft de strategie welke doelen de onderneming tracht te behalen. De strategie zorgt er hiermee voor dat de mensen in de organisatie weten wat er van hen wordt verwacht.

Structure

Structuur staat in het 7s model voor de inrichting van de organisatie. Denk aan zaken zoals taakverdeling, hiërarchie en de algemene organisatiestructuur.

Systems

Systems gaat met name over processen, werkwijze en en procedures. Hierin worden bijvoorbeeld communicatiestromen beschreven, maar ook hoe bijvoorbeeld beslissingen worden genomen.

Staff

Staff beschrijft de profielen van de medewerkers en gaat nog veel verder dan dat. Zo wordt er ook beschreven hoe de organisatie nu en in de toekomst nieuw personeel gaat rekruteren, hoe medewerkers worden beloond, aangestuurd, geëvalueerd, beoordeeld, opgeleid, enzovoorts.

Style

Style gaat over hoe mensen met elkaar omgaan en hoe er leiding wordt gegeven binnen en aan de onderneming.

Skills

Onder skills vallen de onderscheidende vaardigheden van de organisatie. Dit wordt in jargon ook wel USP’s genoemd wat staat voor Unique Selling Points.

Hoe je het 7s model gebruikt

Je kunt het 7s model van McKinsey zo uitgebreid en simpel maken als je maar wilt. Zeker als MKB-bedrijf of als solopreneur heb je geen behoefte aan dikke boekwerken.

Het primaire doel van het 7s model is het maken van een interne bedrijfsanalyse, maar die analyse moet uiteindelijk resulteren in een situatie waarbij alle 7 factoren met elkaar in lijn liggen en actief bijdragen aan het behalen van de hoofddoelstellingen.

Je loopt dus langs de 7 factoren van het 7s model en vraagt jezelf hierbij af hoe ieder van deze 7 factoren actief bijdraagt aan de missie en doelen van het bedrijf.

Strategisch plan

Het 7s model is geen vervanging van het strategische plan. Het is een van de managementmodellen die je kunt gebruiken om input op te halen voor het strategisch plan, maar ook om te toetsen of de strategische plannen in de organisatie met elkaar in lijn liggen.

Het 7s model wordt wel vaak toegevoegd aan het strategische plan, maar is slechts een onderdeel van het geheel. Net als dat een SWOT analyse en TOWS matrix onderdelen zijn van het strategische plan.

Interessant voor verdieping:

Join the conversation

or to participate.